شاهراه

مرد را دردی اگر باشد خوش است **** درد بی‌دردی علاجش آتش است

شاهراه

مرد را دردی اگر باشد خوش است **** درد بی‌دردی علاجش آتش است

طبقه بندی موضوعی
آخرین مطالب

رسول قبادی
مکانیک 90
دانشگاه یزد

shahrah@chmail.ir

Instagram:
Instagram.Com/Shaer.Moaser

Telegram:
T.Me/ShaerPublisher